CENTRE DE DOCUMENTACIÓ DE LA SAGRERA Logo Centre de Documentaci√≥ de la Sagrera.


INICI | BARRI | ACTUALITAT | CARRERS | HISTÒRIA | ARTICLES | IMATGES


Història
La constitució del Centre parroquial de Crist Rei

"Ocupació" de l'antiga seu del Casal Nacionalista Sagrerenc


Ens trobem a la postguerra immediata, fa uns 13 mesos que l'exèrcit de Franco ha entrat a Barcelona i l'anterior primer d'abril el “Generalísimo” ha emès el tètric último parte de guerra. El Casal Nacionalista Sagrerenc com totes les entitats que no s'ajustaven a la filosofia política dels guanyadors,Edifici del Casal Nacionalista Sagrerenc. havia sofert la corresponent repressió que portà a la seva dissolució. Per altra banda, els sectors catòlics havien patit una llarga i sagnant persecució física i ideològica durant gairebé tota la guerra per part del conglomerat de forces que, sota l'epígraf de Front Popular, en teoria representaven la II República Espanyola. L'assassinat de Mossèn Jaume Juliana, rector de la Sagrera, és un episodi emblemàtic d'aquesta cruenta i delirant persecució al nostre barri que es va anar aguditzant amb el pas de la guerra i les victòries del exèrcit “nacional”.

Les autoritats que entren a Barcelona el 20 de gener del 1939, entre moltes d'altres coses, clausuren a pany i forrellat el local del Casal Nacionalista Sagrerenc, al carrer Gran de la Sagrera número 221 mentre els sectors que es movien al voltant de la Parròquia cerquen un local per a establir-hi el Centre Parroquial de Crist Rei i, en un acte que podríem qualificar d'ocupació, que fins i tot vulnera les lleis de l'època, prenen possessió del local del Casal Nacionalista. La dinàmica de la guerra, i el dolor pels múltiples assassinats de persones pel sol fet de ser catòliques (els terribles “paseillos”), encara estan lògicament presents, i les noves autoritats, prou ocupades per a fer acomplir les noves i incipients lleis als que encara són enemics, toleren aquest fet.

La base documental sobre la que es basa aquest apartat és una fotocòpia d'un llibre d'actes, de la seva pàgina número 1, cosa lògica si pensem que és l'acta de constitució d'una entitat, que apareix en el document com el “Centro Parroquial de Cristo Rey”. El document té un segell amb un text pràcticament il·legible però on s’hi veu prou clarament l'escut de l'Espanya franquista.

 

Tornar

Document fundacional del Centre Parroquial>Centre de Documentació de la Sagrera
C/ Hondures 28 - Espai 30 - 08027 - Barcelona - Email: info@cendoclasagrera.com