CENTRE DE DOCUMENTACIÓ DE LA SAGRERA Logo Centre de Documentaci√≥ de la Sagrera.


INICI | BARRI | ACTUALITAT | CARRERS | HISTÒRIA | ARTICLES | IMATGES


Un rellotge per a la Sagrera


VEHINS DE “LA SAGRERA”

S’ens ha confiat una tasca que amb l’ajuda de tots estém segurs de portar a bon terme. L’idea es bona i acertada, lo que ha fet que l’hagim acollida amb entusiasme i anem a intentar en prengueu contagi perqué resulti una cosa perfecta i acabada.

Es tracta d’instal.lar un rellotge públic a la nostra barriada. sense que tingui les pretensions del de la Diputació que anuncia les hores amb música, al menys que s’assembli al de la Catedral que fins podem escoltar-lo per Radi, que se senti, que tots els vehins dels quatre extrems de la La Sagrera puguin anar al compás de les seves batallades.

Fins ara no teniem un lloc apropiat per instal·larlo, pero avui que degut també a l’esforç de tots nosaltres, veurem dintre de poc acabada l’Esglesia que tant necesitavem, es alli el lloc oportú perqué hi hagi el vigilant de la nostra barriada.

De l’utilitat que te el rellotge creiem no cal parlar-ne. Be es veritat que tots en tenim a casa o a la butxaca, mes un dia es para o ens descuidem de dar-li corda i anem desorientats fins que un rellotge públic, que trobem pel cami ens torna a dar la pauta. ¿I el que no’s mou de casa? aquest deu fiarse del vehi que a lo millor va adelantat o be s’atrassa, i te de passar algún dia sense trobar l’hora exacta.

Hi haurá algun rutinari que tal volta dirá, que fins ara no n’hem tingut i no hem de notar la seva falta. No hi ha dubte que en totes ocasions no es trova a faltar una cosa fins que l’hem posseit i un dia ens manca. Fa cinquanta anys no hi haviaelectricitat i no obstant viviem; si avui ens treien l’electricitat semblaria que tornem a les tenebres. Tampoc hi havia trenvies ni autómnibus, i també sense ells viviem, mes avui a veurer si hi haurá algú capaç de negar l’utilitat d’aquests vehicols. Treieu d’alguna de les barriades el rellotge que desde temps els encamina i será com si els hi manqués el pá que mengen cada dia; sense ell fan tart a la fábrica, al taller, a la oficina, perqué sense ell no tenen qui els anunci que ha arrivat el moment de cumplir un deurer o uan obligació adquirida i ells estaven acostumats a tenir qui els advertia.

Pensem assolir ço que’ns hem proposat d’una manera popular i que tothom hi contribueixi, doncs aixis podriem dir tots que es una cosa ben nostre. Tenim ja el concurs de les Societats de la barriada i veuriem amb satisfacció que tots, ben percatats de la necessitats d’aquesta millora, el dia que vinguem a sol.licitar el vostre concurs material, no hi hagi cap negativa, fent tots l’esforç que els seus medis li permetin amb el fi de que d’entre nosaltres surti lo necessari per a portar a cap l’instal.lació d’aquest rellotge sense necessitat de demanar cooperacions estranyes.

Procurem que els cabals surtin dels nostres propis esforsos, que quan el veurem magestuós dalt de la torre, tots sentirém l’orgull de que amb el nostre grá de sorra hem fet possible la realització d’aquesta obra.

LA COMISSIO

 

Tornar

 


Centre de Documentació de la Sagrera
C/ Hondures 28 - Espai 30 - 08027 - Barcelona - Email: info@cendoclasagrera.com